پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

news categories 
اگهی مناقصه مناقصه اماده سازی استخراخ بارگیری وحمل سنگ اهك وخاك رس 
محل کارخانه سیمان نکا
news code : 1998  |  event date : 5/2/2019 9:50:19  |  item visited : 43
مناقصه اماده سازی استخراخ بارگیری وحمل سنگ اهک وخاک رس محل کارخانه سیمان نکا
بازدید مدیران عامل بازدید مدیران عامل شركتهای تابعه سیدكو 
محل کارخانه سیمان
news code : 1995  |  event date : 4/16/2019 14:43:52  |  item visited : 158
همایش مدیران شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) در روز های 26 و 27 فروردین ماه 1398 در محل شرکت سیمان مازندران برگزار گردید.
marquee

SLOGAN

SURVAY

Cement products about which is your choice?
survey submit 

تولید سبز با کیفیت برتر و توسعه پایدار در محیط سالم و ایمن
5.3.4.0
V5.3.4.0