• ساعت : ۱۳:۴۹:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 588
  • کد خبر : ۱۹۶۴
دریافت
گواهینامه حق تقدم خرید سهام
بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/12 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 822,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,233,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 411,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/12/21 لغایت تاریخ 1397/02/20 تعیین شده ست.
بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/12 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 822,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,233,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 411,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/12/21 لغایت تاریخ 1397/02/20   تعیین شده  ست.

جهت دریافت به لینک زیر مراجعه نمایید . 


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0